Oivaltavaa ongelmanratkaisua.

Nuoli alas

Alfa – osaava ja monialainen tamperelainen asianajotoimisto


Oikeudenkäynnit

Laajat riita-asiat, välimiesmenettely, IPR-riidat markkinaoikeudessa, urakkariidat, kiinteistökauppa- ja asuntokauppariidat, työsuhderiidat, velkomuskanteet, vahingonkorvaukset rikosasioissa. Lue lisää >>

Sopimukset

Liike-elämän sopimukset, kansainväliset hankinta- ja toimitussopimukset, agenttisopimukset, yhteistyö- ja lisenssisopimukset, yleiset sopimusehdot, kiinteistöjen ja osakkeiden kauppakirjat. 
Lue lisää >>

Yritysjuridiikka ja yrityskaupat

Yritysjärjestelyt, due diligence, yhtiöiden perustaminen ja osakassopimukset, rahoitus ja vakuudet, osakeyhtiön hallinto ja päätöksenteon moite, tietosuoja ja GDPR. 
Lue lisää >>

IPR ja teknologia

Patentit ja hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja toiminimet, tekijänoikeudet, yrityssalaisuudet, vilpillinen kilpailu, lisensointi, IPR-loukkaukset ja vahingonkorvausvaatimukset. 
Lue lisää >>

Kiinteistöt, maankäyttö ja rakentaminen

Kiinteistötoimitukset ja maankäytön suunnittelu, kiinteistöyhtymät, kiinteistökaupat ja omistusjärjestelyt, kaavoitus ja rakennusluvat, rakennusurakat, pakkolunastus, ympäristöoikeudelliset kysymykset.
Lue lisää >> 

Asuntokauppariidat, kosteusvauriot ja homeongelmat

Laatuvirheet asuntokaupassa ja kiinteistökaupassa, mikrobivauriot, sisäilma, terveyshaitta, kunnossapitovastuu asunto-osakeyhtiössä, kuntotarkastajan vastuu, asuntojen välitys, asuinhuoneiston vuokraus. 
Lue lisää >>

Perintö ja perhe

Testamentit ja lahjat, edunvalvontavaltakirjat, sukupolvenvaihdokset, perunkirjoitus, pesänselvitys ja perinnönjako, avioehdot, erottelu ja ositus, avopuolisoiden väliset sopimukset, verosuunnittelu. 
Lue lisää >>

Työsuhde ja virkasuhde

Työsopimukset ja ehtojen muuttaminen, kilpailukielto ja salassapitosopimukset, työturvallisuus, työsuhteen päättäminen, yhteistoimintamenettely, perhevapaat ja tasa-arvo, työsuhteen tietosuoja ja yksityisyys. 
Lue lisää >>

Hallintoasiat

Hallintomenettely, vaikuttaminen viranomaisen päätöksentekoon, asianosaisen kuuleminen, muutoksenhaku  hallinto-oikeudessa, hallintovalitus, kunnallisvalitus, kaavavalitus, virkasuhderiidat, kantelu. 
Lue lisää >>

Oivaltavaa ongelmanratkaisua

 

Hallitsemme Alfassa sopimukset, oikeudellisen varautumisen ja riitatilanteiden ratkaisemisen. Selvitämme vaikeatkin kysymyksesi, arvioimme niihin liittyvät oikeudelliset riskit ja autamme parhaan toimintavaihtoehdon valinnassa. Tarpeen mukaan edustamme sinua lakiasioissasi eri viranomaisissa ja tuomioistuimissa kaikkialla Suomessa.

Asiakkainamme on useilla toimialoilla operoivia erikokoisia yrityksiä, julkishallinnon toimijoita sekä yksityishenkilöitä. Asiakassuhteemme ovat tyypillisesti pitkiä ja pysyviä.

Hoidamme asiasi huolellisesti ja ripeästi ja raportoimme toimeksiantosi etenemisestä ilman kapulakieltä. Asianajajamme palvelevat suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi sekä tarvittaessa muillakin kielillä. Meillä on hyvät kontaktit asianajotoimistoihin ulkomaille kansainvälisten asioiden hoitamista varten.

Asianajajamme ovat Suomen Asianajajaliiton jäseniä. Noudatamme toiminnassamme hyvää asianajajatapaa.

Viimeisimmät julkaisumme