Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Päivitä evästeasetukset Julkaisut | Asianajotoimisto Alfa Oy

Päivitettyä tietoa Alfasta ja oikeuselämästä.

Nuoli alas

Leena Laurila: Korkein oikeus ei pitänyt kreosoottia kiinteistön laatuvirheenä

Korkein oikeus antoi viime viikolla odotetun ennakkopäätöksen (2019:41) siitä, onko vanhassa asuinrakennuksessa oleva kreosootti eli kivihiilipiki kiinteistön laatuvirhe. Ostajat olivat vaatineet kiinteistön kaupan purkamista sillä perusteella, että 1950-luvulla rakennetun asuinrakennuksen kellarin sokkelissa ja asuinkerroksen betonilaatassa oli [...] Lue lisää

Peter Rasmussen ja Otto Ropponen: Koulutuskustannusten takaisinperinnästä työsuhteen päättyessä

Työnantajayritys panostaa oman henkilöstönsä kouluttamiseen, jotta yritys hankkisi kilpailuetua ja pysyisi mukana oman toimialansa yleisessä kehityksessä. Yrityksen varoilla tapahtuva työntekijän kouluttaminen on maksajan näkökulmasta investointi, josta työnantaja laskee hyötyvänsä. Jotta tämä hyöty myös toteutuu, yrityksellä on intressi ainakin [...] Lue lisää

Peter Rasmussen: Pääomaton osakeyhtiö tulee kesällä – oletko valmis?

Osakeyhtiömuotoiseen yritystoimintaan kuuluu keskeisenä elementtinä, että osakkeenomistajalla ei ole henkilökohtaista vastuuta yhtiön velvoitteista. Osakeyhtiö eroaa tässä perustavalla tavalla toiminimestä; toiminimiyrittäjä vastaa henkilökohtaisesti kaikista yritystoimintaan liittyvistä velvoitteistaan koko omaisuudellaan. Osakkeenomistajan [...] Lue lisää

Leena Laurila: Korkein oikeus linjasi kiinteistön ostajan ennakkotarkastusvelvollisuutta

Korkein oikeus antoi helmikuun lopussa ennakkopäätöksen 2019:16, jossa otettiin kantaa ostajan ennakkotarkastusvelvollisuuden laajuuteen kiinteistökaupassa. Ennakkopäätös selventää erityisesti asuntokaupan kuntotarkastusraportissa todettujen riskien sekä lisäselvitys- ja korjaussuositusten merkitystä. Ennakkopäätöksen perusteella ostaja voi [...] Lue lisää

Tiina Koskinen-Tammi ja Leena Laurila: Kosteusvaurioituneen omakotitalon kaupanpurkukynnys madaltanut viime vuosina

Alfan kiinteistö- ja hometiimi oli 14.3.2019 Sisäilmastoseminaarissa kuulemassa alan ajankohtaista tietoa ja esittelemässä kiinteistökaupan purkuun liittyvää selvitystään. Alfan posteriesityksen aiheena oli kosteusvaurioituneen omakotitalon kaupan purkua koskeva oikeuskäytäntö viime vuosina. Tarkastelimme 20:ta korkeimman oikeuden ennakkopäätöksen [...] Lue lisää

Peter Rasmussen ja Otto Ropponen: Kestosopimuksen irtisanominen ilman sopimusehtoa

Kun A Oy ja B Oy tekevät liike-elämässä pitkäkestoista toistaiseksi voimassa olevaa sopimusta, sopimusta laadittaessa sovitaan tavallisesti siitä, millaisen irtisanomismenettelyn kautta ja millaista irtisanomisaikaa noudattaen kumpi tahansa osapuolista voi halutessaan päättää sopimuksen. Irtisanomisehdon sisällyttäminen sopimukseen on yleensä [...] Lue lisää

Leena Laurila ja Otto Ropponen: Sähköiset osakekirjat saapuvat taloyhtiöihin

Laki huoneistotietojärjestelmästä astui voimaan 1.1.2019. Lailla rakennetaan uusi asunto-osakeyhtiöiden ja keskinäisten kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeita koskeva kirjaamisjärjestelmä ja rekisteri, huoneistotietojärjestelmä. Järjestelmän käyttöönotto helpottaa taloyhtiöiden hallintoa sekä osakkeiden vaihdannan ja vakuuskäytön parissa tehtävää [...] Lue lisää

Leena Laurila: Asunto-osakeyhtiöiden paperisista osakekirjoista luovutaan vaiheittain ja asunto-osakeyhtiöt perustetaan jatkossa vain sähköisesti

Eduskunnassa on parhaillaan käsiteltävänä lakiesitys sähköisestä huoneistotietojärjestelmästä ja eräistä siihen liittyvistä laeista (hallituksen esitys 127/2018). Lakimuutoksen tarkoituksena on luopua vaiheittain asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön osakkeiden paperisista osakekirjoista sekä luoda tällaisten osakkeiden [...] Lue lisää

< 1 ... 9 10 11 12 13 14 >