Päivitettyä tietoa Alfasta ja oikeuselämästä.

Nuoli alas

Tiina Koskinen-Tammi ja Leena Laurila: Kosteusvaurioituneen omakotitalon kaupanpurkukynnys madaltanut viime vuosina

Alfan kiinteistö- ja hometiimi oli 14.3.2019 Sisäilmastoseminaarissa kuulemassa alan ajankohtaista tietoa ja esittelemässä kiinteistökaupan purkuun liittyvää selvitystään. Alfan posteriesityksen aiheena oli kosteusvaurioituneen omakotitalon kaupan purkua koskeva oikeuskäytäntö viime vuosina. Tarkastelimme 20:ta korkeimman oikeuden ennakkopäätöksen [...] Lue lisää

Peter Rasmussen ja Otto Ropponen: Kestosopimuksen irtisanominen ilman sopimusehtoa

Kun A Oy ja B Oy tekevät liike-elämässä pitkäkestoista toistaiseksi voimassa olevaa sopimusta, sopimusta laadittaessa sovitaan tavallisesti siitä, millaisen irtisanomismenettelyn kautta ja millaista irtisanomisaikaa noudattaen kumpi tahansa osapuolista voi halutessaan päättää sopimuksen. Irtisanomisehdon sisällyttäminen sopimukseen on yleensä [...] Lue lisää

Leena Laurila ja Otto Ropponen: Sähköiset osakekirjat saapuvat taloyhtiöihin

Laki huoneistotietojärjestelmästä astui voimaan 1.1.2019. Lailla rakennetaan uusi asunto-osakeyhtiöiden ja keskinäisten kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeita koskeva kirjaamisjärjestelmä ja rekisteri, huoneistotietojärjestelmä. Järjestelmän käyttöönotto helpottaa taloyhtiöiden hallintoa sekä osakkeiden vaihdannan ja vakuuskäytön parissa tehtävää [...] Lue lisää

Leena Laurila: Asunto-osakeyhtiöiden paperisista osakekirjoista luovutaan vaiheittain ja asunto-osakeyhtiöt perustetaan jatkossa vain sähköisesti

Eduskunnassa on parhaillaan käsiteltävänä lakiesitys sähköisestä huoneistotietojärjestelmästä ja eräistä siihen liittyvistä laeista (hallituksen esitys 127/2018). Lakimuutoksen tarkoituksena on luopua vaiheittain asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön osakkeiden paperisista osakekirjoista sekä luoda tällaisten osakkeiden [...] Lue lisää

Peter Rasmussen ja Otto Ropponen: Reklamaatio ja velan vanhentumisen katkaiseminen – Yksi ja sama asia?

Jos kaupan kohde poikkeaa siitä, mitä myyjän ja ostajan välillä on sovittu, ostajan on reklamoitava eli ilmoitettava myyjälle siitä, että tämä ei ole ostajan mielestä tehnyt sopimuksenmukaista suoritusta. Reklamointi on edellytyksenä sille, että myyjältä voi myöhemmin vaatia virheen korjaamista, mahdollista sopimussakkoa, hinnanalennusta, kaupan [...] Lue lisää

Peter Rasmussen ja Otto Ropponen: Työsopimuksen ehtojen yksipuolinen muuttaminen työnantajan toimesta

Työsopimuksella työntekijä sitoutuu tekemään työtä työnantajan lukuun tämän johdon ja valvonnan alaisena palkkaa vastaan. Kun työsopimukseen kerran laitetaan nimet alle, lähtökohta on, ettei tehdyn sopimuksen ehtoja voida sen jälkeen yksipuolisesti muuttaa. Tuomioistuinkäytännössä on kuitenkin katsottu, että työnantaja-aloitteinen työsopimuksen [...] Lue lisää

Peter Rasmussen: Sodankäynnin taito – Kungfutsen opeilla liike-elämän riidanratkaisuun

Sodankäynnin taito on tiettävästi vanhin meidän aikoihimme säilynyt kiinalainen sodankäyntiopas. Teos koostuu erilaisista aforismisarjoista, aksiomaattisista väitteistä sekä sodankäyntiä koskevista ohjeista ja huomioista. Kiinalaisten sotimisoppien keskeisimpiä neuvoja on kehotus pyrkiä kukistamaan vihollinen ilman taistelua. Kungfutselaiset [...] Lue lisää

Peter Rasmussen ja Otto Ropponen: Liikesalaisuuksien oikeudeton käyttö ja seuraamukset

Uusi liikesalaisuuksia koskeva laki astui voimaan 15.8.2018. Lailla pantiin täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston liikesalaisuuksien suojaamista koskeva direktiivi. Laki toimii yleislakina liike- ja työsuhteissa. Laki selventää ja täydentää sääntelyä ja antaa uusia siviilioikeudellisia oikeussuojakeinoja liikesalaisuuksien ja teknisten [...] Lue lisää

< 1 2 3 4 5 6 >