Päivitettyä tietoa Alfasta ja oikeuselämästä.

Nuoli alas

Niko Värttiö ja Heikki Taulaniemi: Kaavavalituksen hyväksyttävyyden rajat

Korkein oikeus antoi 18.2.2020 ennakkopäätöksen (KKO:2020:15) asiassa, jossa oli kyse törkeästä kiskonnasta. Asiasta teki poikkeuksellisen mielenkiintoisen se, että kysymys oli kuntalaisen A erään kiinteistön kaavamuutoksen johdosta tekemästä kunnallisvalituksesta, jonka A sittemmin peruutti rahaa vastaan. A ja X Oy olivat tehneet keskenään [...] Lue lisää

Maksutonta lakineuvontaa asunto- ja kiinteistöasioissa

Me Alfassa haluamme madaltaa kynnystä kääntyä asianajajan puoleen. Tarjoamme maksutonta lakineuvontaa asunto- ja kiinteistöasioissa yhteensä seitsemänä iltana Tampereen Tesomalla ja Pirkkalassa. HUOM! Koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi ainakin maalis- ja huhtikuun lakineuvontatilaisuudet on peruttu ja muutettu maksuttomaksi [...] Lue lisää

Tiina Koskinen-Tammi ja Leena Laurila: Sisäilmaongelmista kärsivien auttaminen ja tukeminen -hanke on alkanut

Asianajotoimisto Alfan talojuristit Tiina Koskinen-Tammi ja Leena Laurila ovat mukana uudessa, Hengitysliiton vetämässä hankkeessa ”Sisäilmaongelmista kärsivien auttaminen ja tukeminen”. Hanketta rahoittaa valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (VNTEAS) . Hankkeessa ovat mukana Hengitysliiton ja Alfan lisäksi Terveyden ja hyvinvoinnin [...] Lue lisää

Otto Ropponen ja Peter Rasmussen: Viivästyskorko ja perintäkulut B2B-velkasuhteissa

A Oy:n toimitusjohtaja X on aina pitänyt huolta siitä, että A Oy maksaa ostolaskunsa säntillisesti eräpäivänä laskujen erääntyessä. Vuoden 2019 lopulla A Oy:llä on ollut haasteita kassatilanteen kanssa, mistä johtuen A Oy on tammikuussa 2020 vastaanottanut perintäyhtiöltä maksukehotuksen B Oy:n ennen uuttavuotta erääntyneestä laskusta. [...] Lue lisää

Niko Värttiö ja Heikki Taulaniemi: Avoliiton päättyminen ja varallisuuden jako

Asiakkaat kysyvät aika ajoin, eikö avoliitto rinnasteta nykyään avioliittoon? Kysymykseen on periaatteessa helppo antaa vastaus: ei. Tällainen vastaus ei ole kuitenkaan täysin tyydyttävä, vaan lisäperusteluja eittämättä tarvitaan. Jos sivuutetaan vero-oikeudelliset kysymykset ja keskitytään avoliiton siviilioikeudelliseen puoleen, avoliitto eroaa [...] Lue lisää

Peter Rasmussen ja Otto Ropponen: Millä tavalla yksilöidä vaatimukset reklamaation jälkeen?

Korkein oikeus antoi lokakuussa 2019 kaksi ratkaisua korvausvaatimusten esittämisestä reklamaation jälkeen (KKO 2019:88 ja KKO 2019:94). Tarkastelemme tässä kirjoituksessa näiden tuoreiden ennakkopäätösten vaikutusta reklamaatiota ja velan vanhentumista koskeviin yleisiin periaatteisiin. Tämä kirjoitus on jatkoa tällä lakipalstalla marraskuussa [...] Lue lisää

Harjoittelijana Asianajotoimisto Alfassa kiinteistö- ja hometiimissä

Aloitin syksyllä 2018 työskentelemään maisteriopintojeni ohella lakimiesharjoittelijana Alfan asunto- ja kiinteistökauppariitoihin sekä kosteus- ja homevaurioihin erikoistuneessa tiimissä. Opiskelen Itä-Suomen yliopistossa Joensuun kampuksella, mutta etäopiskelumahdollisuuden myötä minulla on ollut mahdollista työskennellä Tampereella. [...] Lue lisää

Peter Rasmussen ja Ilkka Miettinen: Työsuhteen päättäminen sopimuksella – Kunnianvastaista ja arvotonta?

Työsopimuslaissa ei ole säännöksiä työsuhteen päättämisestä työnantajan ja työntekijän yhteisellä sopimuksella. Laki sääntelee vain tilanteita, joissa toinen osapuoli irtisanoo tai purkaa työsuhteen. On varsin tavallista, että työsuhteita päätetään työnantajan ja työntekijän yhdessä allekirjoittamalla ns. päättämissopimuksella. Normaalisti sopimus [...] Lue lisää

< 1 ... 4 5 6 7 8 ... 11 >