Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Päivitä evästeasetukset Kuka korvaa liukastumisvahingot? | Asianajotoimisto Alfa Oy

Päivitettyä tietoa Alfasta ja oikeuselämästä.

Nuoli alas

Kuka korvaa liukastumisvahingot?

Sää sahaa pakkaselta suojasääksi, ja kadut ovat petollisen liukkaita. Kuka vastaa jalankulkijan liukastumisesta aiheutuneista vahingoista piha-alueilla ja jalkakäytävillä? 

Katujen ja jalkakäytävien kunnossapitovastuu

Katujen ja yleisten alueiden, kuten torien, aukioiden ja puistojen, kunnossapidosta vastaa asemakaava-alueella pääsääntöisesti kunta ja jalkakäytävien kunnossapidosta sen tontin omistaja tai haltija, jonka kohdalla jalkakäytävä on. Kiinteistön haltijan tehtävänä on pitää tontin kohdalla oleva jalkakäytävä kulkukelpoisena poistamalla jalankulkua haittaava lumi ja jää sekä huolehtimalla liukkauden torjunnasta. Lisäksi kiinteistön haltijan on poistettava keväisin hiekoitussora jalkakäytävältä. Kiinteistön haltija vastaa myös tontille johtavan kulkutien kunnossapidosta.

Piha-alueiden liukkauden torjunta

Piha-alueiden kulkuväylien ja oleskelualueiden kunnossapito ja liukkauden torjunta kuuluu kiinteistön omistajalle tai haltijalle, esimerkiksi taloyhtiölle tai omakotitalossa yksityishenkilölle. Taloyhtiön on huolehdittava siitä, että esimerkiksi rakennuksiin johtavilla kulkuväylillä ja parkkipaikalla voi liikkua turvallisesti. Omakotitalossakin omistajan on huolehdittava siitä, että mahdolliset vierailijat pääsevät kulkemaan talolle turvallisesti. Kauppakeskusten ja muiden liikekiinteistöjen osalta huolehtimisvelvollisuus korostuu, koska niissä on paljon kävijöitä.

Vahingonkorvausvelvollisuus

Jos liukkaudentorjunnasta ei ole huolehdittu lainkaan tai riittävästi, kunnossapitovastuussa oleva taho on vahingonkorvausvastuussa aiheutuneista vahingoista, kuten mahdollisista henkilövahingoista.

Korvausvastuuta voidaan sovitella tai siitä voi vapautua, jos vahingonkärsijä on itse myötävaikuttanut vahinkoon tai aiheuttanut vahingon esimerkiksi käyttämällä keliin täysin sopimattomia kenkiä, tai jos voimakas humalatila on vaikuttanut vahinkoon. Ylivoimaiset sääolosuhteet voivat vapauttaa kiinteistön omistajan vahingonkorvausvastuusta, mutta tämä edellytys täyttyy harvoin.

Liukastumisvahinkoja on käsitelty korkeimmassa oikeudessa asti. Ennakkopäätöksissä on korostettu kiinteistön omistajan vastuuta. Liukkaudentorjunnasta on huolehdittava tarvittaessa myös öisin.

KKO 1995:69. Jalankulkija oli vahingoittunut sunnuntaiaamuna kello 6.45 kaatuessaan jäisellä hiekoittamattomalla suojatiellä vilkasliikenteisellä kadulla, jolla tiedettiin olevan jalankulku- ja ajoneuvoliikennettä myös yöaikaan. Suojatien liukkaus oli johtunut edeltäneen yön pakkasesta ja aamuyöllä sataneesta alijäähtyneestä vedestä. Kaupunki oli ryhtynyt katujen kunnossapitotöihin tapahtumapäivänä kello 7 aamulla. Kaupunki kadun kunnossapitäjänä oli korvausvastuussa jalankulkijalle aiheutuneesta vahingosta.

KKO 1997:151. Asunto-osakeyhtiön omistaman talon katolta oli auringon lämmön vaikutuksesta valunut syöksytorvea pitkin jalkakäytävälle vettä, joka oli pakkassäällä jäätynyt. A oli yöllä noin kello 1 liukastunut jäätyneessä kohdassa ja loukkaantunut. Syöksytorvesta valuvan sulaveden jäätyminen pakkasyönä jalkakäytävälle ei ollut ennalta arvaamatonta. Asunto-osakeyhtiö ei ollut näyttänyt, että liukastumista estävän hiekan pysyminen jalkakäytävällä olisi vallinneissa olosuhteissa ollut mahdotonta. Jäätynyttä aluetta ei ollut rajattu puomein tai osoitettu muulla varoitusmerkillä. Tämän vuoksi asunto-osakeyhtiö oli vastuussa A:lle aiheutuneesta vahingosta.

Kiinteistön omistaja/haltija vastaa kiinteistön alueella tapahtuneista liukastumisvahingoista. Liukkaudentorjunnan laiminlyönti voi johtaa jopa rikossyytteeseen vamman- tai kuolemantuottamuksesta.

Huoltoyhtiö vai talkootöinä

Taloyhtiön on syytä sopia huolellisesti pihan hoidosta ja liukkaudentorjunnasta huoltoyhtiön kanssa. Laiminlyönti voi johtaa yhtiön johdon (isännöitsijä ja hallituksen jäsenet) rikosoikeudelliseen vastuuseen. Vaikka liukkaudentorjunnasta on sovittu huoltoyhtiön kanssa, taloyhtiö on ensisijaisessa korvausvastuussa vahingosta vahingonkärsijään nähden. Jos huoltoyhtiö on laiminlyönyt sopimuksen mukaiset tehtävänsä, taloyhtiö voi esittää korvausvaatimuksen edelleen huoltoyhtiölle sopimusrikkomuksen perusteella.

Pienissä taloyhtiöissä pihaa saatetaan hoitaa talkootyönä, mihin sisältyy yhtiön kannalta riskejä. Jos taloyhtiössä on sovittu, että osakkaat hoitavat itse talvikunnossapidon, tähän suostunut osakas ei voi vaatia yhtiöltä korvausta liukastumisvahingosta. Sen sijaan muita kohtaan taloyhtiö vastaa liukastumisvahingoista.

KKO 1995:169. Asunto-osakeyhtiön osakkaat olivat sopimansa mukaisesti noudattaneet järjestelyä, että muun ohella pihan hiekoittamisesta kustannusten säästämiseksi huolehtivat osakkaat talkootyönä. Yhtiön ei katsottu olevan järjestelyyn suostuneelle osakkaalle vastuussa vahingosta, joka oli aiheutunut tämän liukastumisesta yhtiön hiekoittamattomalla pihatiellä.

Korostunut huolellisuusvelvollisuus ja käännetty todistustaakka

Kulkuväylien kunnossapito kuuluu ns. korostuneen huolellisuusvelvollisuuden piiriin, minkä vuoksi liukastumisvahinkoihin sovelletaan käännettyä todistustaakkaa. Liukastumisjutuissa alueen kunnossapidosta vastaavan tulee osoittaa toimineensa liukkaudentorjunnassa riittävän huolellisesti. Liukastuneen ei siis tarvitse osoittaa, että jalkakäytävä oli liukas, vaan riittää, että hän osoittaa liukastuneensa kyseisessä paikassa. Tämänkin näyttäminen voi olla hankalaa, jos paikalla ei ole todistajia. Jos liukastumisesta aiheutuu vahinkoa, kannattaa vahingonkärsineen dokumentoida tapahtumat ja vahingot (esim. lääkärinlausunto) mahdollisimman hyvin. Kyseisen jalkakäytävän tai muun alueen kunnossapidosta vastaavan tahon voi selvittää kunnasta.

Jos kunnossapitovastuullinen on ollut huolimaton, vahinkoja korvataan tämän vastuuvakuutuksesta. Jos kukaan ei ole aiheuttanut vahinkoa huolimattomuudellaan, vahingonkärsijän mahdollinen tapaturmavakuutus korvaa vahinkoja.

Tämä artikkeli on julkaistu myös Alma Talentin Juridiikan ja talouden julkaisussa.

 

<< Palaa edelliselle sivulle