Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Päivitä evästeasetukset Mitä tulee huomioida yrityksen nimen valinnassa? | Asianajotoimisto Alfa Oy

Päivitettyä tietoa Alfasta ja oikeuselämästä.

Nuoli alas

Mitä tulee huomioida yrityksen nimen valinnassa?

Toiminimellä tarkoitetaan nimeä, jota elinkeinonharjoittaja käyttää toiminnassaan. Osakeyhtiön toiminimi on yksi sen tärkeimmistä tunnusmerkeistä, joka ilmaisee yhtiön olemassaolon ja erottaa sen muista yhtiöistä sekä kilpailijoista. Toiminimen valintaa, käyttöä sekä yksinoikeutta säännellään toiminimilaissa.

Mitä selvitettävä ennen toiminimen valintaa?

Toiminimeä valitessa on tärkeää muistaa, että nimi ei saa olla ristiriidassa muiden toiminimien kanssa tai loukata toisen henkilön nimeä tai brändiä. Toiminimessä ei saa myöskään käyttää nimeä, joka voisi johtaa kuluttajia harhaan yhtiön toiminnasta tai palveluista. Toiminimeksi kannattaakin valita nimi, joka erottuu muista samalla toimialalla toimivista yrityksistä kekseliäisyydellään eikä sitä pidetä hyvän tavan vastaisena.

Osakeyhtiön perustamisasiakirjat lähetetään Patentti- ja rekisterihallitukselle (PRH) rekisteröitäväksi. Samalla PRH saa tiedon ehdotuksesta perustettavan osakeyhtiön toiminimeksi. Osana rekisteröintimenettelyä PRH tarkistaa, että haettu toiminimi ei loukkaa aiemmin rekisteröityä toiminimeä tai tavaramerkkiä. Nimitutkimuksessaan PRH arvioi toiminimen yksilöitävyyttä, erottuvuutta ja sekoitettavuutta. PRH hyödyntää nimivertailussa muun muassa kauppa- ja tavaramerkkirekisterissä olevia tietoja.

Ennen toiminimen rekisteröimistä PRH:ssa hakijan kannattaa jo alustavasti kartoittaa nimen uutuutta ja mahdollisia rekisteröintiesteitä kaupparekisteristä sekä tavaramerkkirekisteristä. Oman selvitystyön tekeminen kannattaa, jotta yhtiön perustaminen ei viivästy jo rekisteröidyn toiminimen ilmoittamisella. Vasta rekisteröimisellä hakija saa yksinoikeuden toiminimeensä. Logoja, asiakastuotteita tai firman tekstiilejä ei kannatakaan tilata ennen kuin hakijalla on lopullinen varmuus toiminimen hyväksyttävyydestä.

Reagointikeinot toiminimen loukkauksiin

Lähtökohtaisesti PRH:n ei tulisi hyväksyä toiminimiä, jotka ovat sekoitettavissa jo olemassa oleviin toiminimiin. Käytännön elämässä syntyy kuitenkin tilanteita, joissa samoilla tai samankaltaisilla toimialoilla olevilla yhtiöllä on toiminimet, jotka ovat sekoitettavissa keskenään.

Loukkauksen kokeneen elinkeinonharjoittajan on oltava tilanteessa aktiivinen, koska PRH ei enää rekisteröimispäätöksen jälkeen valvo aktiivisesti toiminimien käyttöä. Ensisijaisesti elinkeinonharjoittajan kannattaa olla toiminimen loukkauksesta yhteydessä suoraan loukkaajaan. Useimmiten osapuolet pääsevät asioista keskenään sopuun joko määrittelemällä selkeät rajat yhtiöidensä toimialoille tai toiminimenvaihdoksilla.

Mikäli keskinäiset neuvottelut eivät tuota toivottua tulosta, loukkauksen kokenut elinkeinonharjoittaja voi hakea toiminimen käytön kieltävää tuomiota markkinaoikeudesta. Tuomioistuin voi kanteen johdosta kumota rekisteröinnin ja määrätä loukanneen osapuolen maksamaan hyvitystä loukatulle. Jos tuomioistuin kumoaa toiminimen rekisteröinnin, PRH poistaa sen kaupparekisteristä.

 

Otto Santala                                                                                

juristi, KTM     

Asianajotoimisto Alfa Oy       

Teksti on julkaistu Pirkanmaan Yrittäjät -lehden lakineuvo palstalla. 

 

<< Palaa edelliselle sivulle