Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Päivitä evästeasetukset Miten varautua rakentajan taloudellisiin vaikeuksiin? | Asianajotoimisto Alfa Oy

Päivitettyä tietoa Alfasta ja oikeuselämästä.

Nuoli alas

Miten varautua rakentajan taloudellisiin vaikeuksiin?

Heikko taloudellinen suhdanne on näkynyt rakennusalalla ja tänä vuonna on uutisoitu jo useamman alalla pitkään toimineiden yhtiöitärakennusalan yritysten konkursseista. Mitä kannattaa ottaa huomioon, jos olet rakentamassa tai remontoimassa esim. kotiasi tai kesämökkiä, jotta taloudelliset riskit olisivat mahdollisimman pienet?

Yrityksen taloudellinen tila

Ennen sopimuksen tekemistä kannattaa selvittää rakennusliikkeen tai urakoitsijan taloudellinen tila. Esimerkiksi julkisesta yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä YTJ voi tarkistaa, onko yrityksellä maksamattomia verovelkoja. Useasti verovelka kertoo talousvaikeuksista. YTJ:stä voit tarkistaa myös, että yritys on rekisteröity ennakkoperintärekisteriin ja arvonlisäverovelvolliseksi. Yhtiöllä voi olla muutakin kuin verovelkaa, ja myös muita taloustietoja kannattaa tarkistaa. Yhtiön taloustietoja ja luottotietoraportteja saa tilattua erilaisista maksullisista palveluista. Tietoja voi pyytää myös yritykseltä itseltään.

Tee kirjallinen sopimus

Vaikka taloustiedoista ei ilmenisi mitään hälyyttävää, tilanne voi muuttua. Rakennusprojektiin liittyviä taloudellisia riskejä voi vähentää sillä, että urakasta sovitaan kirjallisesti. Suulliset sopimukset ovat edelleen hämmentävän yleisiä ainakin pienemmissä remonteissa.

Vinkkejä remontista sopimiseen löytyy Alfan talojuristien aiemmasta blogikirjoituksesta.

Sovi vakuuksista ja maksa valmiusasteen mukaan

Riskejä voi vähentää sopimalla urakoitsijan kanssa vakuuksista ja varmistamalla, että maksuerät suoritetaan kohteen todellisen valmiusasteen mukaan, ei etupainotteisesti. Jos et pysty itse arvioimaan tehtyä työsuoritusta ja sen valmiusastetta, hanki ulkopuolinen, urakoitsijasta riippumaton valvoja tarkastamaan asia. Valvoja pystyy myös arvioimaan puolestasi työn laatua ja mahdollisia virheitä.

Jos suoritat urakoitsijalle etumaksua, kuten esim. talopakettikaupassa ja muussa isommassa urakassa usein alkuvaiheessa tehdään, vaadi sen turvaava vakuus. Myös kuluttajansuojalaki edellyttää vakuuden asettamista.

Urakkasopimuksessa kannattaa aina sopia myös toteutusaikataulusta. Viivästyminen voi kertoa taloudellisista vaikeuksista. Jos suoritus viivästyy sovitusta, tilaajalla on oikeus pidättyä maksusta ja oikeus korvaukseen aiheutuvista vahingoista. Sopimukseen kannattaa ottaa ehto kaavamaisesti laskettavasta viivästyskorvauksesta, jotta suoritus pysyisi aikataulussa. Esim. talopakettikaupassa tilaajalla on suoraan kuluttajansuojalain nojalla oikeus vakiokorvaukseen viivästyksen johdosta, mutta muissakin rakentamissopimuksissa viivästyskorvauksesta kannattaa sopia. 

Urakoitsijalta kannattaa pyytää todistus vastuuvakuudesta, joka korvaa mahdollisia urakkasuorituksen virheitä. Vastuuvakuutus saattaa korvata virheistä aiheutuvia vahinkoja myös konkurssitilanteessa.

Entä jos rakentaja menee konkurssiin?

Jos rakennusurakoitsija menee konkurssiin kesken urakan, urakkasopimus ei pääty automaattisesti. Konkurssipesällä on mahdollisuus sitoutua urakkasopimukseen ja saattaa urakka loppuun. Käytännössä tämä on kuitenkin harvinaista. Jos konkurssipesä ei sitoudu saattamaan urakkaa loppuun, tilaaja saa purkaa sopimuksen.

Kun maksat vain tehdystä työstä ja mahdollisille ennakkomaksuille on vakuudet, ja pidättäydyt maksuista viivästys- ja virhetilanteissa, et tule konkurssitilanteessa maksaneeksi urakoitsijalle sellaisesta, mitä ei ole vielä tehty ja mitä ei tulla tekemään. Vakuuden antajan on palautettava ennakkomaksu siltä osin kuin suoritusta ei ole tehty.

Urakoitsijan konkurssista seuraa asiakkaalle joka tapauksessa monenlaista harmia, viivästystä ja selviteltävää. Jos urakka jää kesken, on selvitettävä työmaan valmiusaste ja tilattava puuttuvat työt muualta. Töiden loppuunsaattaminen tulee todennäköisesti kalliimmaksi kuin alkuperäisen urakkasopimuksen mukaan, ja valmistuminen viivästyy. 

Jos tilaajalla on saatavia konkurssipesältä, esim. urakan virheiden vuoksi, tai jos tilaaja on pidättänyt maksuja esim. viivästyksen vuoksi, on saatavat valvottava konkurssissa ja ilmoitettava pesälle mahdollisista saatavien kuittauksista. Jos konkurssipesässä on paljon velkojia ja velkaa, ei yksittäinen asiakas välttämättä saa konkurssipesästä käytännössä mitään, tai korkeintaan vähän.

 

Tiina Koskinen-Tammi 
osakas, asianajaja, oikeustieteen tohtori, varatuomari

Leena Laurila
osakas, asianajaja, varatuomari

Talojuridiikan tiimin asianajajamme Tiina Koskinen-Tammi ja Leena Laurila ovat erikoistuneet asunto- ja kiinteistökauppariitoihin, kosteus- ja homevaurioihin sekä muihin asumiseen ja rakentamiseen liittyviin oikeudellisiin ongelmiin. Asianajajillamme on pitkä kokemus ja syvällinen asiantuntemus asumisen ja rakentamisen juridiikasta. Koskinen-Tammi ja Laurila avustavat asiakkaitamme riita-asioissa eri puolilla Suomea.  

Ota meihin rohkeasti yhteyttä, jos sinulla on asunto- tai kiinteistökauppaan tai asumiseen liittyvä ongelma! Maksuton alkuneuvonta puhelimessa.

 

Tiina Koskinen-Tammi 

puhelin 03 3142 9000

sähköposti tiina.koskinen-tammi@alfalaw.com

 

Leena Laurila

puhelin 03 3142 9000

sähköposti leena.laurila[at]alfalaw.com

<< Palaa edelliselle sivulle