Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Päivitä evästeasetukset Taloyhtiön etäyhtiökokoukset | Asianajotoimisto Alfa Oy

Päivitettyä tietoa Alfasta ja oikeuselämästä.

Nuoli alas

Taloyhtiön etäyhtiökokoukset

Koronapandemian aikana on talojuristeilla tullut vastaan hyvin erilaisia tilanteista, joissa asunto-osakeyhtiöt ovat soveltaneet yhtiökokouksen järjestämissääntöjä omalla tavallaan. On esim. rajoitettu osakkaiden tai heidän avustajiensa yhtiökokoukseen osallistumista yleisötilaisuuksien henkilörajoituksiin vetoamalla tai on kieltäydytty kokonaan etäkokousten järjestämisestä. Myös osittain etänä pidetyissä, osakkaissa kiivaita tunteita herättäneitä asioita käsitelleissä kokouksissa on ollut käytännössä hankala taata etäosallistujille todellinen osallistumismahdollisuus keskusteluun. Esim. Teamsissa pidettävissä yhtiökokouksissa on samoja ongelmia ja piirteitä kuin Teamsin käytössä muutenkin: läsnäolijoita voi sinänsä olla paljon, mutta suurin osa osallistujista ei kovin paljoa näy eikä kuulu ja vain harvat aktiivit käyttävät oikeita puheenvuoroja.

Etäyhtiökokousten järjestäminen on sinänsä ollut mahdollista nykyisen asunto-osakeyhtiölain voimassaoloajan vuodesta 2010 alkaen, mutta vasta koronapandemia todellisuudessa mahdollisti siirtymän etäkokouksien pitämiseen.  Heinäkuussa 2022 tuli voimaan lakimuutos, joka tarkoituksena on täsmentää ja edistää etäkokousten pitomahdollisuuksia koronan jälkeenkin taloyhtiöissä ja muissa yhteisöissä.

Asunto-osakeyhtiölain mukaan taloyhtiön yhtiöjärjestyksellä voidaan määrätä yhtiökokouksen pitotavoista; joko määrätä, mahdollistaa tai kieltää erilaiset yhtiökokouksen pitotavat. Jos yhtiöjärjestykseen halutaan määräys, jonka nojalla pidetään pelkkiä etäkokouksia, tällainen yhtiöjärjestysmääräys voidaan lisätä yhtiöjärjestykseen 2/3 määräenemmistöpäätöksellä. Tällaisia määräyksiä ei varmaankaan käytännössä kovin usein tulla yhtiöjärjestyksiin kuitenkaan ottamaan, koska läsnäkokousten perinne on käytännössä niin vahva.

Mahdolliset yhtiöjärjestysmääräykset huomioiden taloyhtiön hallitus päättää kulloinkin yhtiökokousten pitotavoista. Lakimuutoksen johdosta hallitus voi siis päättää, että yhtiökokoukseen saa osallistua myös etäosallistumalla. Hallitus voi toisaalta päättää myös, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa pelkästään etänä. Jälkimmäisen edellytyksenä on, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous on järjestettävä tai voidaan järjestää näin.

Hallitus voi päättää, että yhtiökokoukseen saa osallistua lisäksi postin taikka tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla ennen yhtiökokousta tai kokouksen aikana, jollei yhtiöjärjestyksessä rajoiteta tai kielletä tällaisen osallistumiskeinon tarjoamista. Hallitus voi päättää, että tällä tavalla voi käyttää vain osaa osakkeenomistajan oikeuksista ja että oikeutta voi käyttää vain hallituksen päättämällä tavalla, jollei htiöjärjestyksessä toisin määrätä. Kokouskutsussa on mainittava etäosallistumismahdollisuudesta ja sen käyttämisen edellytyksistä sekä osallistumisen teknisestä toteutuksesta, siihen liittyvistä osakkeenomistajan puhevallan käyttämisen mahdollisista rajoituksista ja siinä noudatettavasta menettelystä.

Vähemmistöosakkeenomistajien oikeus etäosallistumiseen ja kokouspaikalla osallistumiseen on turvattu omalla säännöksellä. Yhtiön on tarjottava osakkeenomistajille mahdollisuus osallistua yhtiökokoukseen etänä, jos yhtiössä on vähintään 30 osakehuoneistoa ja sitä vaativilla osakkeenomistajilla on vähintään kymmenesosa yhtiön kaikista osakkeista. Tällaista osallistumista on vaadittava kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Jos yhtiöjärjestyksessä taas on määräys vain etäkokousten pitämisestä (ei läsnäkokousmahdollisuutta), yhtiön on tarjottava mahdollisuus osallistua yhtiökokoukseen myös fyysisessä kokouspaikassa, jos sitä vaativilla osakkeenomistajilla on vähintään kymmenesosa yhtiön kaikista osakkeista. Myös tällaista osallistumista on vaadittava kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Läsnäkokouksen vaatiminen ei edellytä, että yhtiössä olisi vähintään 30 osakehuoneistoa, vaan se on mahdollista kaiken kokoisissa yhtiöissä.

Kirjoittajat ovat Asianajotoimisto Alfan Oy:n talojuristit Tiina Koskinen-Tammi ja Leena Laurila, jotka ovat erikoistuneet asunto- ja kiinteistökauppariitoihin, kosteus- ja homevaurioihin sekä muihin asumiseen ja rakentamiseen liittyviin oikeudellisiin ongelmiin. Heillä on pitkä kokemus ja syvällinen asiantuntemus asumisen ja rakentamisen juridiikasta. Talojuristi tiimillä on oma Talojuristit.fi sivusto, jossa julkaistaan kattavasti aiheeseen liittyviä ajankohtaisia juridisia blogikirjoituksia.  

Ota rohkeasti yhteyttä talojuristeihimme, jos sinulla on asunto- tai kiinteistökauppaan tai asumiseen liittyvä ongelma! Alkuneuvonta puhelimessa on maksuton.

Tiina Koskinen-Tammi

osakas, asianajaja, oikeustieteen tohtori, varatuomari

puhelin 03 3142 9000

sähköposti tiina.koskinen-tammi [at] alfalaw.com

 

Leena Laurila 

asianajaja, varatuomari

puhelin 03 3142 9000

sähköposti leena.laurila [at] alfalaw.com

 

<< Palaa edelliselle sivulle