Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Päivitä evästeasetukset Työnantajan muistilista vuodelle 2023 | Asianajotoimisto Alfa Oy

Päivitettyä tietoa Alfasta ja oikeuselämästä.

Nuoli alas

Työnantajan muistilista vuodelle 2023

Kuluvan vuoden aikana työlainsäädäntömme on kokenut merkittäviä uudistuksia. Lakimuutokset tuovat mukanaan uusia vastuita sekä reagoinnin paikkoja työnantajille. Alfan yritysjuridiikkatiimi on koonnut alle tiiviin infopaketin merkittävimmistä muutoksista, joista työnantajan tulisi tietää. 

Kilpailukieltoehdot kokivat muutoksia 

Kilpailukielto ei ole enää vakioehto vaan yksittäistapauksissa käytettävä kilpailukyvyn säilyttäjä. 

Uudistunut työsopimuslaki aiheuttaa muutoksia käytettäviin kilpailukieltoehtoihin. Muutoksen seurauksena maksuttomat työsuhteen jälkeistä aikaa koskevat kilpailukieltoehdot jäävät unholaan. Vuoden 2023 alusta alkaen kaiken pituisista kilpailukelloista tulee maksaa työntekijälle korvausta niiden rajoitusaikana. Korvauksen suuruus määritellään kilpailukiellon keston mukaisesti. Jos rajoitusaika on enintään kuusi kuukautta, korvaus on 40 prosenttia työntekijän palkasta. Yli kuuden kuukauden mittaisissa kilpailukielloissa maksettavan korvauksen määrä on 60 prosenttia työntekijän palkasta, koko rajoitusajalta.   

Kuluva vuosi on ollut siirtymäaikaa, joka on antanut työnantajille mahdollisuuden irtisanoa ennen 1.1.2022 solmitut kilpailukiellot. 1.1.2023 alkaen uusia kilpailukieltosäännöksiä aletaan soveltamaan myös ennen vuotta 2022 solmittuihin kilpailukieltoihin. Työnantajien tuleekin viimeistään nyt tarkistaa yhtiön voimassa olevat työsopimukset ja arvioida kilpailukieltoa koskevien ehtojen tarpeellisuus.  

Samassa yhteydessä työnantajien on suositeltavaa arvioida, voidaanko yritykselle tärkeitä liikesalaisuuksia sekä kilpailuetuja turvata muilla tavoin. Yksi vaihtoehto on salassapitoa sekä houkuttelu- ja rekrytointikieltoa koskevien sopimusehtojen hyödyntäminen. 

Uudistunut yhteistoimintalaki toi mukanaan vuoropuhelun ja työyhteisön kehittämissuunnitelmat 

Vuonna 2022 on tullut voimaan myös uusi yhteistoimintalaki. Lakia sovelletaan yrityksiin, joissa työskentelee säännöllisesti vähintään kaksikymmentä työntekijää. 

Lain yhtenä keskeisenä tavoitteena on työnantajan ja työntekijöiden välisen vuoropuhelun parantaminen. Tämä tarkoittaa, että pienemmissäkin yrityksissä (alle 30 työntekijää) työnantajan ja henkilöstön tulee keskustella kaksi kertaa vuodessa yrityksen toiminnasta sekä työyhteisön kehittämisestä, ellei muuta sovita. Suurempien yhtiöiden on käytävä vuoropuhelua neljännesvuosittain.  

Vuoropuhelukokouksissa on tarkoitus käsitellä yhtiön kehitysnäkymiä ja taloudellista tilannetta, työpaikan sääntöjä sekä käytänteitä ja asioita, jotka koskevat henkilöstön työtä, työoloja tai heidän asemaansa. Kokouksen järjestelyistä vastaa työnantaja. Velvoite on tullut voimaan 1.1.2022 alkaen. 

Jatkuvan vuoropuhelun lisäksi työnantajan on laadittava työyhteisöä koskeva kehittämissuunnitelma yhdessä henkilöstön edustajan kanssa. Kehittämissuunnitelma vastaa osin vanhan lain mukaista henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa työntekijöiden ammatillisen osaamisen ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. Uusi laki painottaa kuitenkin huomion kiinnittämistä työntekijöiden hyvinvointia tukeviin kysymyksiin

Vanhan yhteistoimintalain mukaiset henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat tulee päivittää kehittämissuunnitelmiksi 31.12.2022 mennessä. 

<< Palaa edelliselle sivulle