Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Päivitä evästeasetukset Yhteisöjen kokousten järjestämisestä koskeville poikkeuksille jatkoa | Asianajotoimisto Alfa Oy

Päivitettyä tietoa Alfasta ja oikeuselämästä.

Nuoli alas

Yhteisöjen kokousten järjestämisestä koskeville poikkeuksille jatkoa

Eduskunta on säätänyt poikkeuslain (L 375/2021), joka astui voimaan 8.5.2021. Laissa säädetään poikkeuksista eri yhteisöjen kokousjärjestelyjä koskeviin säännöksiin.

Laki perustuu keväällä 2020 ja syksyllä 2020 annettujen määräaikaisten lakien säännöksiin ja mahdollistaa mm. etäkokoustamisen, asiamiehen käytön ja kokousten lykkäämisen alla kuvatusti. Laki on voimassa 30.6.2022 saakka.

Pörssi- ja First North -yhtiöt

Pörssi- ja First North –yhtiöiden osalta laki säilyy syksyllä 2020 annetun määräaikaisen lain mukaisena. Lain mukaan 30.6.2022 mennessä pidettävä pörssiyhtiön yhtiökokous voidaan järjestää siten, että osakkeenomistaja voi käyttää oikeuksiaan yhtiökokouksessa ainoastaan nimeämänsä asiamiehen välityksellä. Lisäksi yhtiön hallituksen tulee nimetä asiamies, jonka on oltava osakkeenomistajien käytettävissä yhtiökokousta varten.

Yhtiön hallituksella on myös oikeus päättää, että osakkeenomistaja voi käyttää oikeuksiaan yhtiökokouksessa vain teknisen apuvälineen, postin tai tietoliikenneyhteyden avulla. Yhtiön hallituksella on oikeus päättää, että myös nimettyjen asiamiesten tulee osallistua kokoukseen etänä.

Osakeyhtiöt ja asunto-osakeyhtiöt

Lain voimaantulon seurauksena kaikki osakeyhtiöt (pörssiyhtiöt mukaan lukien) ja asunto-osakeyhtiöt voivat pitää 30.9.2020-31.3.2021 päättyneen tilikauden jälkeen pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen 30.9.2021 mennessä. Poikkeus tulee koskemaan myös muuta laissa säädettyä yhtiökokouksen määräaikaa tai yhtiöjärjestyksen määräystä varsinaisen yhtiökokouksen järjestämisen ajankohdasta.

Osuuskunnat ja yhdistykset

Osakeyhtiöitä koskevaa poikkeusaikataulua sovelletaan myös varsinaisen osuuskunnan kokoukseen tai edustajiston kokoukseen sekä yhdistysten sääntömääräiseen kokoukseen.

Osuuskunnan ja yhdistyksen kokouksissa on sallittua käyttää asiamiestä, joka voi edustaa yhtä tai useampaa jäsentä kokouksessa, mutta ei kuitenkaan enempää kuin 10 prosenttia kokouksessa edustettujen jäsenten, edustajien tai valtuutettujen yhteenlasketusta äänimäärästä. Tästä on kuitenkin mahdollista poiketa, jos osuuskunnan tai yhdistyksen säännöissä määrätään toisin. Edellä mainittuihin kokouksiin on mahdollista osallistua postin, tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, vaikka säännöissä oltaisiin määrätty toisin. Osuuskunnan tai yhdistyksen hallitus voi lisäksi päättää ennakkoilmoittautumisesta, joka on edellytys kokoukseen osallistumiselle. Osuuskunnassa ennakkoilmoituksen määräpäivä voi olla aikaisintaan viikko ennen kokousta ja yhdistyksissä kaksi viikkoa.

Lakimuutoksen seuraukset

Kokousten lykkäämiset aiheuttavat myös tilintarkastusten suorittamisen sekä tilinpäätösten rekisteröinnin määräaikojen siirtymisen. Tämä johtuu siitä, että lainmukaiset määräajat ovat riippuvaisia tilinpäätöksen vahvistamisesta päätöksen tekevän kokouksen järjestämisajankohdasta. Muutosten seurauksena yhtiökokouksen pitämisellä ei ole vielä kiirettä ja yhtiöissä voidaankin paneutua rauhassa mahdollisten asiamiesten käyttöön sekä etäyhteyksien käytön suunnitteluun.

Lakimuutoksen seurauksena yhteisöjen onkin nyt hyvä aika suunnitella, miten sääntömääräinen päätöksenteko ja jäsendemokratia saadaan toteutettua mahdollisimman sujuvasti. Lain voimassaolo kesäkuun 2022 tarkoittaa myös sitä, että yhteisöt voivat vuoden 2021 lisäksi järjestää myös vuoden 2022 kevään kokoukset poikkeuslain mukaisina.

Yhtiön johdon on hyvä huomioida, että hallitus valmistelee verkkokokoukset sallivaa ja etäosallistumista helpottavaa pysyvää lainsäädäntöä. Yhteisöt voivat siten alkaa omaksua poikkeuslain käytäntöjä jo tässä vaiheessa ennen uuden lainsäädännön voimaantuloa.

 

Jani Hovila
osakas, asianajaja, varatuomari

Otto Santala
lakimiesharjoittelija, Oik. yo, KTM

---

Yllä oleva teksti on tarkoitettu vain aihepiiriä valaisevaksi yleisluontoiseksi kirjoitukseksi. Kirjoitus ei kata kaikkia asiaan vaikuttavia seikkoja, eikä sitä ole tarkoitettu oikeudelliseksi neuvoksi tai toimintaohjeeksi.

<< Palaa edelliselle sivulle