Koko osaamisemme käytössäsi.

Nuoli alas

Asianajajatiimimme

 

Peter Rasmussen

toimitusjohtaja, osakas, asianajaja, varatuomari

Peter on kokenut liikejuridiikan ja oikeusprosessien osaaja. Hänen erikoisosaamiseensa kuuluvat osakeyhtiöoikeus, yrityskaupat, yritysten sopimusasiat, tuotevastuukysymykset ja tavaramerkkiasiat. Peter hoitaa paljon myös työoikeuteen ja rakennusoikeuteen liittyviä toimeksiantoja. Peter on ajanut 15 vuotta asiakkaidemme juttuja eri tuomioistuimissa korkealla voittoprosentilla. Hän on ollut vaativien siviiliriitojen ja välimiesmenettelyiden lisäksi mukana eräissä suurissa talousrikosjutuissa sekä hallintoprosesseissa.

Lue lisää

Tiina Koskinen-Tammi

osakas, asianajaja, oikeustieteen tohtori, varatuomari

Tiina on yksi maamme johtavista oikeudellisista asiantuntijoista koskien homevaurioituneita asuntoja ja kiinteistöjä. Hän on väitellyt aiheesta, julkaissut lukuisia artikkeleita, luennoi ja toimii aktiivisesti lainsäädäntöuudistuksissa koskien asuntokaupan turvaa ja kuntotarkastuksia. Kiinteistöjen virheitä koskevia oikeudenkäyntejä Tiina hoitaa myös Pirkanmaan ulkopuolella. Hänellä on lisäksi kattava osaaminen mm. rakentamista, vuokrasuhteita ja kiinteistönvälittäjän vastuuta koskevista asioista sekä asunto-osakeyhtiöoikeudesta.
Lue lisää

Jani Hovila

osakas, asianajaja, varatuomari

Janilla on monipuolinen kokemus liike-elämän sopimusjärjestelyistä, yritysten konsultoinnista niiden päivittäistoimintaan liittyvissä kysymyksissä sekä yritysjuridiikasta yleensä. Jani on työskennellyt useita vuosia mm. suuren finanssikonsernin lakiasiainosastolla, Tampereen kaupungin konsernilakiasiainosastolla sekä terveydenhoitoalalla toimivan pörssiyhtiön lakimiehenä. Jani on ollut mukana useissa mittavissa ICT-projekteissa sekä laajoissa hankkeissa vastaten mm. Tampereen kansi ja areena -hankkeen sopimuksista kaupungin lakimiehenä toimiessaan.
Lue lisää

Leena Laurila

asianajaja, varatuomari

Leenalla on laaja asiantuntemus asunto- ja kiinteistökauppariidoista, kiinteistöoikeudesta, rakentamiseen ja maankäyttöön liittyvästä juridiikasta, vuokrasuhteista sekä asunto-osakeyhtiöasioista. Leena hoitaa asuntojen ja kiinteistöjen virheitä koskevia oikeudenkäyntejä niin Pirkanmaalla kuin muualla Suomessa. Leena on perehtynyt erityisesti home- ja kosteusvauriotapauksiin ja muihin sisäilmaongelmiin. Leena on kirjoittanut aihepiiristä artikkeleita sekä yhdessä Tiinan kanssa vuonna 2010 julkaistun asunto- ja kiinteistökauppariitojen oikeuskäytäntöä koskevan kirjan. 
Lue lisää

Maria Ahoniemi

perhevarallisuusasiantuntija

Maria hoitaa pääasiassa perhe- ja perintöoikeudellisia toimeksiantoja. Hänellä on vuosien kokemus päämiesten taloudellisten asioiden ja omaisuuden hoitamisesta yleisenä edunvalvojana. Maria onkin urallaan tottunut haastaviin tilanteisiin ja oikeudellisten ongelmien tehokkaaseen ratkaisemiseen - unohtamatta inhimillistä lähestymistapaa. Maria on hoitanut urallaan niin perunkirjoituksia, perinnönjakoja kuin osituksiakin. Hänellä on osaamista avioehtojen, testamenttien ja edunvalvontavaltuutusten laatimisesta myös verotukselliset näkökulmat huomioiden.

Lue lisää

Ilkka Miettinen

varatuomari, neuvotteleva lakimies

Ilkalla on 30 vuoden monialainen osaaminen erilaisista liike-elämän sopimusjärjestelyistä, yrityskaupoista ja yritysjärjestelyistä, rahoituksesta, immateriaalioikeuksista ja rakentamisesta. Ilkka on patentteihin ja hyödyllisyysmalleihin, yrityssalaisuuksien suojaamiseen sekä sopimattomaan menettelyyn elinkeinotoiminnassa liittyvissä kysymyksissä yksi maamme kokeneimmista asianajajista Helsingin ulkopuolella. Sopimusten ja konsultoinnin ohella Ilkka hoitaa liike-elämän riitaisuuksiin liittyviä vaativia ja laajoja oikeudenkäyntejä sekä välimiesmenettelyjä ja toimii välimiehenä.

Marianne Sederholm
operatiivinen päällikkö, KTM

Marianne vastaa yrityksen operatiivisista liiketoiminnoista ja erilaisista kehitysprojekteista. Hän on kauppatieteiden maisteri ja opiskellut pääaineenaan yrittäjyyttä ja perheyrittäjyyttä. Tämän lisäksi hän opiskelee kansainvälisen myynnin ja myynninjohtamisen maisteriohjelmassa. Mariannella on 20 vuoden kokemus erilaisista yrityksen kehittämistehtävistä. Hän on toiminut osto-, myynti- ja markkinointitehtävissä kansainvälisissä yrityksissä.

Lue lisää

 

Otto Santala
oikeusnotaari, KTM

Otto avustaa asianajajiamme pääasiassa yritysjuridiikkaan ja liike-elämän riidanratkaisuun liittyvien toimeksiantojen hoidossa. Ennen meneillään olevia oikeustieteen opintojaan Otto on valmistunut 2020 kauppatieteiden maisteriksi (pääaine laskentatoimi) Jyväskylän yliopistosta. Otto on työskennellyt ennen Alfaa myös tilintarkastustehtävissä.

Lue lisää