Koko osaamisemme käytössäsi.

Nuoli alas

Asiantuntijamme

 

 

Peter Rasmussen

toimitusjohtaja, osakas, asianajaja, varatuomari
LinkedIn

Peter on kokenut liikejuridiikan ja oikeusprosessien osaaja. Hänen erikoisosaamiseensa kuuluvat osakeyhtiöoikeus, yrityskaupat, yritysten sopimusasiat, tuotevastuukysymykset ja tavaramerkkiasiat. Peter hoitaa paljon myös työoikeuteen ja rakennusoikeuteen liittyviä toimeksiantoja. Peter on ajanut asiakkaidemme juttuja eri tuomioistuimissa toista vuosikymmentä korkealla voittoprosentilla. Hän on ollut vaativien siviiliriitojen ja välimiesmenettelyiden lisäksi mukana eräissä suurissa talousrikosjutuissa sekä hallintoprosesseissa.
Lue lisää >>

Tiina Koskinen-Tammi

osakas, asianajaja, oikeustieteen tohtori, varatuomari

Tiina on yksi maamme johtavista oikeudellisista asiantuntijoista koskien homevaurioituneita asuntoja ja kiinteistöjä. Hän on väitellyt aiheesta, julkaissut lukuisia artikkeleita, luennoi ja toimii aktiivisesti lainsäädäntöuudistuksissa koskien asuntokaupan turvaa ja kuntotarkastuksia. Kiinteistöjen virheitä koskevia oikeudenkäyntejä Tiina hoitaa myös Pirkanmaan ulkopuolella. Hänellä on lisäksi kattava osaaminen mm. rakentamista, vuokrasuhteita ja kiinteistönvälittäjän vastuuta koskevista asioista sekä asunto-osakeyhtiöoikeudesta.
Lue lisää >>

Ilkka Miettinen

osakas, asianajaja, varatuomari

Ilkalla on monialainen osaaminen erilaisista liike-elämän sopimusjärjestelyistä, yrityskaupoista ja yritysjärjestelyistä, rahoituksesta, immateriaalioikeuksista ja rakentamisesta. Ilkka on patentteihin ja hyödyllisyysmalleihin, yrityssalaisuuksien suojaamiseen sekä sopimattomaan menettelyyn elinkeinotoiminnassa liittyvissä kysymyksissä yksi maamme kokeneimmista asianajajista Helsingin ulkopuolella. Sopimusten ja konsultoinnin ohella Ilkka hoitaa liike-elämän riitaisuuksiin liittyviä vaativia ja laajoja oikeudenkäyntejä sekä välimiesmenettelyjä ja toimii välimiehenä.

Heikki Taulaniemi

asianajaja, varatuomari, ekonomi

Heikki on työskennellyt asianajotehtävissä yli 30 vuotta. Hän on toteuttanut urallaan lukemattomia maatilojen ja metsätilojen omistusjärjestelyjä sekä sukupolvenvaihdoksia. Maankäytön ja kiinteistötoimitusten lisäksi Heikin ydinosaamista on perintö- ja perheoikeus. Hän toimii asiamiehenä kuolemantapausten ja avioerotilanteiden jälkeisten riitatilanteiden ratkaisemisessa ja on ollut viime vuosina pitkästä kokemuksestaan johtuen erittäin käytetty käräjäoikeuden määräämä pesänselvittäjä ja pesänjakaja riitaisissa kuolinpesissä ja avioero-osituksissa.
Lue lisää >>

Leena Laurila

asianajaja, varatuomari
LinkedIn

Leenalla on laaja asiantuntemus asunto- ja kiinteistökauppariidoista, asunto-osakeyhtiötä koskevista lakiasioista, kiinteistöoikeudesta sekä rakentamiseen ja maankäyttöön liittyvästä juridiikasta. Leena hoitaa asuntojen ja kiinteistöjen virheitä koskevia oikeudenkäyntejä niin Pirkanmaalla kuin sen ulkopuolellakin. Leena konsultoi muun muassa taloyhtiöitä ja tuntee erinomaisesti kunnossapitovastuukysymykset. Leena on kirjoittanut yhdessä Tiinan kanssa vuonna 2010 julkaistun asunto- ja kiinteistökauppariitojen oikeuskäytäntöä koskevan teoksen.
Lue lisää >>

Niko Värttiö

asianajaja, kaupanvahvistaja
LinkedIn

Nikolla on satojen toimeksiantojen kokemus perunkirjoituksista, perinnönjaoista sekä avioero- ja jäämistöosituksista. Niko toimii käräjäoikeuden määräämänä pesänselvittäjänä ja pesänjakajana riitaisissa kuolinpesissä sekä avioero-osituksissa ja tämän lisäksi avustaa asiakkaita säännöllisesti riitaisissa pesänselvitys- ja -jakoprosesseissa. Nikolla on erityisosaamista maa- ja metsätilojen sukupolvenvaihdosten suunnittelusta ja toteuttamisesta. Toimeksiantoja hoitaessaan hän huomioi tarkasti myös niihin liittyvät verotuskysymykset. Niko on Maanmittauslaitoksen määräämä kaupanvahvistaja, ja hän vahvistaa kymmeniä kiinteistökauppoja vuosittain.
Lue lisää >>


 

Otto Ropponen

oikeustieteen maisteri, varatuomari
LinkedIn

Oton osaamisalueeseen kuuluvat osakeyhtiöoikeus sekä yritysten sopimusasiat. Otto avustaa asiakkaitamme myös työoikeuteen liittyvissä kysymyksissä ja oikeudenkäynneissä. Viimeksi mainitusta hän on hankkinut kokemusta suorittamalla tuomioistuinharjoittelun käräjäoikeudessa ja saavuttaen näin varatuomarin arvonimen. Otto on ennen siirtymistään Alfaan työskennellyt muun ohella lakimiehenä asianajotoimistossa ja opintoneuvojana oikeustieteellisen tiedekunnan hallinnossa.
Lue lisää >>