Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Päivitä evästeasetukset Oikeudenkäynnit | Asianajotoimisto Alfa Oy

Oikeudenkäynnit

Nuoli alas

Oikeudenkäynnit

Yhteyshenkilömme
Peter Rasmussen I Tiina Koskinen-Tammi I Leena Laurila

Oikeudenkäynnin ja välimiesmenettelyn menestyksekäs hoitaminen on taitolaji, joka edellyttää paljon työtä ja asiakokonaisuuksien hallintaa. Parhaimman tuloksen saamme yhteistyöllä ja hyvällä valmistautumisella. Hallitsemme oikeudenkäyntimenettelyn kulkua ohjaavat säännöt ja esitämme asiasi tuomioistuimessa selkeästi ja hyvin jäsennettynä.

Usein riidan sopiminen on sekä kantajalle että vastaajalle täysimittaista oikeudenkäyntimenettelyä tarkoituksenmukaisempi vaihtoehto. Käymme vastapuolen kanssa sovintoneuvotteluja etusi mukaisesti aina, kun se on mahdollista. 

Hoidamme laaja-alaisesti erilaisia riitoja eri oikeusasteissa ja välimiesmenettelyissä ympäri Suomen. Erityisosaamistamme ovat liike-elämän sopimussuhteisiin liittyvät riidat, teknologia ja patentit, immateriaalioikeuksiin ja sopimattomaan markkinointiin liittyvät riidat markkinaoikeudessa, erilaiset velkomus- ja vahingonkorvauskanteet, työriidat sekä yhtiö- ja yhteisöoikeudelliset riidat. Rikosasioissa avustamme yleensä asianomistajaa ja esitämme tarvittaessa vaatimuksesi rikoksentekijää kohtaan. Perhe- ja perintöasioissa tyypillinen oikeudenkäynti on perinnönjaon tai osituksen moittiminen käräjäoikeudessa.

Asunto- ja kiinteistökauppariitoja hoitaa toimistossamme oma tiimi, jonka kosteus- ja homevaurioituneita taloja ja asuntoja koskeva osaaminen on laajaa. Pelkästään vuonna 2017 kymmenen hoitamistamme kiinteistö- ja asuntokauppariidoista päättyi joko sovinnolla tai oikeudenkäynnissä kaupan purkuun.