Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Päivitä evästeasetukset Perintö ja perhe | Asianajotoimisto Alfa Oy

Perintö ja perhe

Nuoli alas

Perintö ja perhe

Yhteyshenkilömme
 Leena Laurila 

Meillä on usean vuoden kokemus kuolinpesien selvittämisestä ja jakamisesta ja avioero-osituksista. Otamme toimeksiantoja hoitaessamme huomioon myös asioiden inhimillisen puolen, jolla on tällä oikeudenalalla korostunut merkitys.

Laadimme perukirjoja, perinnönjakokirjoja, testamentteja, avioehtosopimuksia, ositussopimuksia, avopuolisoiden välisiä sopimuksia, lahjakirjoja sekä kauppakirjoja. Olemme laatineet viime vuosina paljon myös edunvalvontavaltakirjoja, jolla henkilö voi järjestää etukäteen asioidensa hoidon siltä varalta, että hän tulee myöhemmin kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan esimerkiksi heikentyneen terveydentilan johdosta.

Tunnemme perintö- ja lahjaverotukseen liittyvät kysymykset. Kun laadimme asiakkaallemme omaisuusjärjestelyyn liittyvää sopimusta, selvitämme, mikä on verotuksellisesti tarkoituksenmukainen toimintatapa asiakkaan haluamaan lopputulokseen pääsemiseksi.

Kuolemantapaus tai avioerotilanne johtaa toisinaan konfliktiin, kun kuolinpesän osakkaat tai entiset aviopuolisot eivät pääse yksimielisyyteen varallisuuden jakoon liittyvistä kysymyksistä. Toimimme käräjäoikeuden määrääminä pesänselvittäjinä ja pesänjakajina kuolinpesissä ja avioeroissa sekä avustamme asiakkaitamme perinnönjakoihin ja omaisuuden osituksiin liittyvissä riidoissa.

Blogijulkaisut: 
Mitä kannattaa huomioida testamenttia laatiessa?
Avoliiton päättyminen ja varallisuuden jako
Avioehto, testamentti ja osakassopimus osana omistajayrittäjän työkalupakkia
Luopuminen perinnöstä - vai testamentista?