Perintö ja perhe

Nuoli alas

Perintö ja perhe

Yhteyshenkilömme
 Heikki TaulaniemiLeena Laurila

Meillä on usean vuosikymmenen kokemus kuolinpesien selvittämisestä ja jakamisesta, avioero-osituksista sekä lapsen huoltoa, asumista, tapaamista ja elatusapua koskevista kysymyksistä. Otamme toimeksiantoja hoitaessamme huomioon myös asioiden inhimillisen puolen, jolla on tällä oikeudenalalla korostunut merkitys.

Laadimme perukirjoja, perinnönjakokirjoja, testamentteja, avioehtosopimuksia, ositussopimuksia, avopuolisoiden välisiä sopimuksia, lahjakirjoja sekä kauppakirjoja. Olemme laatineet viime vuosina paljon myös edunvalvontavaltakirjoja, jolla henkilö voi järjestää etukäteen asioidensa hoidon siltä varalta, että hän tulee myöhemmin kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan esimerkiksi heikentyneen terveydentilan johdosta.

Tunnemme perintö- ja lahjaverotukseen liittyvät kysymykset. Kun laadimme asiakkaallemme omaisuusjärjestelyyn liittyvää sopimusta, selvitämme, mikä on verotuksellisesti tarkoituksenmukainen toimintatapa asiakkaan haluamaan lopputulokseen pääsemiseksi.

Kuolemantapaus tai avioerotilanne johtaa toisinaan konfliktiin, kun kuolinpesän osakkaat tai entiset aviopuolisot eivät pääse yksimielisyyteen varallisuuden jakoon liittyvistä kysymyksistä. Toimimme käräjäoikeuden määrääminä pesänselvittäjinä ja pesänjakajina kuolinpesissä ja avioeroissa sekä avustamme asiakkaitamme perinnönjakoihin ja omaisuuden osituksiin liittyvissä riidoissa.