Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Päivitä evästeasetukset Sopimukset | Asianajotoimisto Alfa Oy

Sopimukset

Nuoli alas

Sopimukset

Yhteyshenkilömme
Peter Rasmussen | Otto Santala

Sopimus on tärkein asiakirja, jolla yritykset ja yksityishenkilöt voivat vaikuttaa keskinäisten oikeussuhteidensa järjestämiseen. Laadimme tarvitsemasi sopimukset ja arvioimme toisten tekemiä sopimusluonnoksia sinun näkökulmastasi. Varmistamme, että sopimukseen sisällytetään kaikki merkitykselliset asiat ja kerromme sinulle selvästi havaitsemistamme riskeistä. Riskienhallinta voidaan toteuttaa esimerkiksi vastuunrajoituslausekkeilla tai määrittelemällä sopimusehdoissa sopijapuolen korvausvastuulle rahamääräinen katto.

Olemme laatineet toimeksiantajillemme paljon mm. agenttisopimuksia ja jälleenmyyntisopimuksia, lisenssisopimuksia, yhteistoimintasopimuksia sekä kansainvälisiä toimitussopimuksia. Hallitsemme kaupankäyntiä ja tuotevastuuta sääntelevän normiston sekä rahoitukseen ja vakuusjärjestelyihin liittyvän sopimusjuridiikan. Teemme sopimuksia myös yritysten ja niiden johtohenkilöiden välille. Laadimme erilaisia vakioehtoja kuten yleisiä ehtoja, myynti- ja ostoehtoja sekä internetpalvelujen käyttöehtoja. Hyvät yleiset ehdot ja sopimuspohjat helpottavat yrityksesi toimintaa ja ehkäisevät riitojen syntymistä.

Suuremmissa sopimuskokonaisuuksissa asianajajan käyttäminen sopimusten laatimisvaiheessa on huomattavasti kustannustehokkaampi vaihtoehto kuin vältettävissä olleiden sopimusriitojen käsittely myöhemmin tuomioistuimessa tai välimiesmenettelyssä.

Myös yksityiselämässä sopimusjuristin konsultointi kannattaa, kun olet tekemässä merkittäviä ratkaisuja varallisuutesi suhteen. Kiinteistö- ja asuntokauppariidoissa vastuukysymysten ratkaisu on sitä helpompaa, mitä huolellisemmin kauppakirjan ehdot asunnon kunnosta ja tehdyistä tarkastuksista on laadittu ja riskit ymmärretty jo kaupantekovaiheessa.