Yritysjuridiikka ja yrityskaupat

Nuoli alas

Yritysjuridiikka ja yrityskaupat

Asiantuntijamme
Peter Rasmussen I Ilkka Miettinen 

Alfassa on pitkä kokemus yrityskaupoista ja yritystoiminnan uudelleenjärjestelyistä. Asianajajamme ovat toimineet 1990-luvulta lähtien neuvonantajina eri suuruusluokan transaktioissa avustaen sekä yritysten myyjiä että ostajia. Suosimme yrityskauppaprosessienkin läpiviennissä suoraviivaisia toimintatapoja.

Avustamme asiakkaitamme mm. yhtiöiden perustamisissa, osakassopimusten laadinnassa, fuusioissa ja jakautumisissa sekä erilaisissa osakeyhtiön hallintoa, päätöksenteon menettelymuotoja ja rahoitusta koskevissa kysymyksissä. Tunnemme myös muita yhtiömuotoja sääntelevät erityislait ja uuden säätiölain.

Osakeyhtiö voi nykyisen lainsäädännön puitteissa organisoida toimintansa yhtiöjärjestyksessään melko vapaasti, mutta yhtiön tulee kuitenkin huomioida osakeyhtiölaista johtuvat pakottavat vaatimukset, jotka koskevat mm. velkojien suojaa ja vähemmistöosakkeenomistajien asemaa. Konsultoimme kaikissa yrityksen hallintoon liittyvissä kysymyksissä.

Nykyisessä oikeudellisessa toimintaympäristössä useat lait edellyttävät yrityksiltä vastuullisuutta suhteessa asiakkaisiinsa, työntekijöihinsä ja yhteiskuntaan laajemminkin. Avustamme asiakkaitamme myös näissä kysymyksissä, oli kyse sitten tietosuojasta (GDPR) taikka yrityksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmasta.